Back to blog

Help een conflict in mijn team!

9 februari 2015 - Posted in Tips Posted by:

Conflicten in teams worden vaak wel eens beschouwd als dé nachtmerrie voor vele leidinggevenden. Conflicten zijn echter niet zo vreemd en niet onvermijdelijk daar waar mensen samen leven en werken. Het is bovendien boeiend en je kan er als team ook sterker uitkomen zolang er maar op een goede manier mee wordt omgegaan. In mijn blogpost van deze week neem ik jullie graag mee hoe conflicten kunnen ontstaan in je team. Want goede conflicthantering start met inzicht!

Conflicten in teams hangen voor mij sterk samen met vier factoren: de toenemende heterogeniteit in teams, de fundamentele attributiefout, onze continue drang tot interpreteren, en tot slot onze communicatie. Ik licht ze jullie graag toe.

Leve het verschil!
Vandaag de dag worden onze teams steeds diverser. Generaties ontmoeten elkaar op de werkvloer, multidisciplinaire teams, verschillen in competenties, visies en verwachtingen, en zo meer. In eerdere blogpost hebben jullie mij al een sterk pleidooi horen voeren voor heterogeniteit in teams. Waarom? Omdat ik er nu eenmaal van overtuigd ben dat mensen elkaar meer zullen uitdagen en je team uiteindelijk verder zal komen als visies en kaders in vraag gesteld kunnen worden. Indien alle neuzen voortdurend in dezelfde richting staan en je medewerkers hetzelfde denken en voelen, dreigt je team immers na een zekere tijd stil te vallen. Weet wel dat je als leidinggevende oog moet hebben voor deze verschillen en de communicatie erover in je team dag in dag uit moet stimuleren.

Als we het nu toch eens zouden toegeven
Conflicten in teams hebben naar mijn mening ook te maken met de fundamentele attributiefout des mensen. Wat hoor ik je denken? Hierbij schrijft een persoon zijn/haar eigen succes toe aan dispositionele (interne) factoren en zijn falen aan situationele (externe) factoren. Terwijl net de omgekeerde redenering naar anderen wordt toegepast. Succes bij een andere persoon wordt eerder toegeschreven aan externe factoren terwijl de oorzaak van falen wordt gelegd bij de persoon van de ander. Laat mij dit even verduidelijken aan de hand van een concreet voorbeeld. Stel je communiceert niet goed met jouw collega. Waar neigen we dan toe? We zullen alle factoren aanhalen die ofwel bij de ander liggen (bijvoorbeeld “Ik heb het in het verleden al zo vaak geprobeerd maar hij/zij wil het niet horen”, “Ik moet altijd de eerste stap zetten, de ander moet nu over de brug komen”,…) ofwel te maken hebben met de situatie (bijvoorbeeld “Ik heb geen tijd in mijn agenda en teveel zaken aan mijn hoofd om te overleggen”). Het is bijzonder moeilijk voor mensen om toe te kunnen geven dat ze hierin zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Terwijl we net het omgekeerde doen als een collega deze fout maakt. Dan zullen we dit eerder toeschrijven aan zijn/haar persoon (bijvoorbeeld “Die persoon wil nooit met mij communiceren”, “Het is geen teamplayer”, “Hij/zij heeft iets tegen mij”,…) zonder oog te hebben voor de externe omstandigheden die mogelijks tot deze situatie geleid hebben.

Iedereen interpreteert
Hoe vaak gaan onze interpretaties niet met ons aan de haal? We trappen voortdurend in de valkuil om situaties te interpreteren zonder deze echt grondig te observeren. En dan gaat het wel eens mis. Op basis van datgene wat al in ons rugzakje van ervaringen zit, worden contexten bijzonder snel geanalyseerd en geïnterpreteerd en kunnen we ook wel eens mis zijn. Bovendien wordt het nog moeilijker in conflictsituaties waar deze valkuil eens zo groot wordt. Vergeet dus zeker niet om objectief te blijven en alle elementen in rekening te brengen.

Communiceren kan je leren
Het lijkt allemaal zo makkelijk en toch maken we dagelijks nog heel wat fouten in onze communicatie. Hoe vaak spreken we vanuit ik-boodschappen, halen we geen oude koeien uit de gracht, mijden we termen als altijd en nooit, gaan we onze stem verheffen als we het gevoel hebben dat de ander onze boodschap niet wil horen,…? Mijn visie is dat je heel veel tegen mensen kan zeggen als je maar rekening houdt met de manier waarop je dit doet. Ook hier moeten we soms eens in de spiegel durven kijken en kan het af en toe goed zijn om de basisregels inzake communiceren nog eens op te frissen.

Ga het maar eens na in je team. Herken je deze factoren in teamconflicten? Probeer eens vanuit deze bril naar conflicten te kijken en je zal merken dat deze vier factoren jou kunnen helpen een constructief antwoord te bieden. Hierover kom je nog meer te weten in de toekomst!

Veel succes!
Nele

 

2 Comments

Nicole.vranken 4 jaar ago

Als we al eens zouden stoppen met mailen, dat is niet het juiste communicatiekanaal om conflicten op te lossen. Het creëert veeleer conflicten omdat men de non-verbale reacties niet kan zien en bijkomend komt een mail(goedbedoeld) soms zeer slecht over

Beantwoorden

Nele 4 jaar ago

Een goede tip Nicole! In het gebruik van digitale communicatievormen kunnen we inderdaad de complexiteit van het communicatiegebeuren niet helemaal vatten.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>